Gas holder

Bioodour is a containerized biofilter unit designed
for use in compost works, wastewater treatment
plants, sludge treatment plants, as well as in various industries such as rendering plants, meat processing, food processing and poultry processing
industry. The process is fully biological and based on the microorganisms activity degrading water soluble non-toxic substances. The unit utilizes mixture of compost and woodchip as filter material for bacteria to grow on. Bacteria use organic compounds in exhaust air as nutrients for their own metabolism thereby cleaning the air. A sprinkler system is provided to maintain the moisture content at desired levels for optimum bacterial activity. Bioodour units are fully automatic requiring no operator intervention. Standart units have capacities ranging from 50 m³/h to 3500 m³/h.

Gas Holder is basically a floating cover with an extended rim submerged into the water level sufficiently so that in the maximum lift position of the floating cover the rim still remains below the top water level. The Gas Holder covers can be provided with vertical guided system or spiral guided system. In both the cases, the rollers are attached with the Gas Holder covers around its peripheryl at uniform spacing to ensure that the cover is properly balanced during lift position and is not tilted unduly under wind load conditions. The adequately sized structure is provided to ensure
roller guidance above the gas holder tank area. The Gas Holder tanks can be provided upto 110′ diameter & above. Gas Holders are also available with engineered flexible membrane which is sealed tight to the tank wall.

Koku arıtımı odour treatment

Bioodour atıksu arıtma tesisleri, pompa istasyonları, çamur arıtma tesisleri yanında et, süt, gıda gibi endüstrilerin faaliyetlerinden kaynaklanan kokunun arıtımı için tasarlanmıs kompakt bir filtre ünitesidir. Proses tamamen biyolojik olup mikroorganizmaların suda çözünen toksik olmayan ve kötü koku olusturan maddeleri çürütmesi esasına dayanır. Mikroorganizmalar kıymık, torf ve gübre karısımı ile edilen özel filtre malzemesi üzerinde yetistirilir. Bakteriler kirli hava içerisinde bulunan besin maddelerini kendi metabolizmalarında kullanarak havayı temizlerler. Optimum bakteri faaliyeti belli bir nem seviyesinde elde edilebildiginden otomatik damlatma sistemi ile ortam nemi istenen düzeyde tutulur. Bioodour üniteleri tam otomatik çalısır ve bakım ihtiyacı çok düsüktür. Standart ünite kapasiteleri 50 m³/sa ile 3500 m³/sa arasında degisir.,

Les commentaires sont fermés.