BIOLAND weir gates are rectangular shaped steel construction to be widelly used for level control. Gates have a large dimensional range. The gates are designed according to dimensions and mainly consisting of; 01- FRAME : It is the base of the system .Weir gates are designed with full frame. The frame is manufactured from mild steel or stainless steel profile. 02 – DOOR: Door is designed with flat surface and runs in slide rails up and down. It is made of mild steel or stainless steel material. 03 – SEAL: P type rubber seal is used as sealing element and sealing is applied on 3 sides of weir gates. The standard material for seals is EPDM. For different applications, please ask seal material to BIOLAND. 04 – SPINDLE : BIOLAND standard gates are rising spindle type, but non-rising spindle type gate is also available. Up to approximately 1500 mm width, single spindle is used; for greater widths the double spindles model is generally used. 05 – DRIVE UNIT : All sized gates can be supplied either for manual operation or with electric/pneumatic actuato

v - çentikli savaklar

V çentikli savaklar, ön ve son çökeltme tanklarına ve çamur yogunlastırıcılara monte edilir. BIOLAND ARITMA, V çentikli savakları atıksu karakterine göre AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal eder. Böylelikle uzun ömürlü ve isletme isçilik maliyetleri minimum düzeyde tutularak isletme giderleri minimize edilir.

parshall savagı

All electric actuators are equipped with manual drive (hand wheel) for emergency. Electric actuators should be selected according to operation type of gates. In other words, different actuator types are used for on-off operated gates and modulating operated gates. Special types electric actuators are available for explosion proof applications and the applications at sites having harsh weather conditions. Manual drive means handwheel for small sized gates and bevel gearbox for large size gates.
Two pieces bevel gearbox unit are used for both manual and automatic double spindle gate applications.

Stoploglar, su alma yapılarında, su ve atıksu arıtma
tesislerinde, akısı kontrol etmek amacı ile yaygın
olarak kullanılan kapaklardır. Stoploglar, diger
tiplerde oldugu gibi çelik veya paslanmaz çelik
malzemeden üretilmektedir ve atıksuyun etkilerine
karsı dayanıklıdır. Stoploglar tek parça olarak yapılabildigi gibi, daha esnek kullanım gerektiren uygulamalarda segmentler halinde parçalı olarak da
üretilmektedir.

Stoplogs, water intake structures, water and
wastewater treatment plants, to control the flow is
widely used for the purpose of the cover are.
Stoplogs, as in other types of steel or stainless
steel material is produced and is resistant to the
effects of wastewater. Stoplogs can be made in
one piece, such as applications requiring a more
flexible use in segments as parts are produced.

V - noch weirs

V noch weir, primary and final settling tanks and sludge thickener to install. Bioland TREATMENT, V noch weir according to the wastewater character of stainless steel AISI 304 or AISI 316 quality manufactures. Thus longlasting operation and worker costs overheads can be kept at minimum level is minimized.

parshall weir

Parshall savaklarında yük kaybının düsük olması, 0,001 oranında hata payı ile ölçüm yapması ve kendi kendini temizlemesinden dolayı en çok tercih edilen savaktır. Daralma, bogaz ve genisleme bölümlerinden olusur. BIOLAND ARITMA, parshall savaklarını ISO 9826 ve ASTM D1941 standartlarına göre imal eder. Parshall savakları, kanala montaj yapılabildigi gibi yer sıkıntısı olan yerlerin savak giris ve çıkıs kısımlarına flans baglantıları ile borulara baglanır. BIOLAND ARITMA, parshall savakları atıksu karakterine göre AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal eder. Böylelikle uzun ömürlü, isletme ve isçilik maliyetleri minimum düzeyde tutularak isletme giderleri minimize edilir. A low head loss in Parshall weir, at a rate of 0.001 to make accurate measurement and self-cleaning due to the weir is most preferred. Contraction, expansion and consists throat Bioland TREATMENT, parshall weir according to the ISO 9826 and ASTM D1941 standard is produced. Parshall weir, channel can be mounted to the assembly that no shortage of places such as inlet and outlet of weir the parts are connected to pipes with flange connections. Bioland TREATMENT, parshall weir according to the wastewater character of stainless steel AISI 304 or AISI 316 quality manufactures. Thus longlasting, operation and worker costs overheads can be kept at minimum level is minimized.

التعليقات مغلقة.